هادی خیابانی
Hadi Khiabani
شركت مهندسان مشاور آروند
Arvand Consultant Engineers

 

 

مهندسين مشاور آروند براي ارا ئه خدمات در زمينه هاي مرتبط، داراي بخش هاي كاري زير مي باشد:

-        معماري

             شامل فاز1 و  فاز2 معماری - ارائه کلیه دتایل های مورد نیاز معماری پروژه

-        سازه

 -       تحقيقات و مطالعات راهبردي طرح و توسعه و اجرا

-        تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

-        امور اجرايي و نظارت